Articles and book chapters

Search publications

Utbredelsen av deltid og ulike arbeidstidsordninger

Kristine Nergaard

Turnus som fremmer heltidskultur. Gyldendal Akademisk 2016

Les mer hos Gyldendal

Forskningstema: Wage formation

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Utbredelsen av deltid og ulike arbeidstidsordninger