Articles and book chapters

Search publications

Velferdsstatens siste hull?

Svalund, J.

Samfunnsspeilet 4 Statistisk sentralbyrå 2005

Les artikkelen

Forskningstema: Care services

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Velferdsstatens siste hull?