Articles and book chapters

Search publications

Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?

Åsmund Hermansen og Heidi Gautun

Fontene forskning 2013

Lenke

Forskningstema: Care services
Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?