Skip to main content

Arbeidsfred og arbeidsrett – en sosial sak

Book chapters |  2013
26. January 2016

Alsos, K. & Seip, Å. A. (2013). Arbeidsfred og arbeidsrett – en sosial sak. I H. Forbord (red.), Festskrift. Arbeidsdepartementet 100 år. 1913-2013. Oslo: Arbeidsdepartementet.