Book chapters

Search publications

Konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester: Brukeren i spillet mellom bestiller og leverandør

Hanne Bogen

2004

Les mer / Read more

Forskningstema: Care services
Konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester: Brukeren i spillet mellom bestiller og leverandør