Skip to main content

Rekruttering av sårbare forsknings­deltakere gjennom NAV er et etisk problem. Kronikk på psykologisk.no

  • Posts and op-eds  | 
  • psykologisk.no  | 
  • 2022
  • 2. July 2020

Kielland, A & L. Melby (2022). Rekruttering av sårbare forsknings­deltakere gjennom NAV er et etisk problem. Kronikk på psykologisk.no, 22. september 2022. 

Fafo researchers

Project