Skip to main content

Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner

Slides/presentations |  2015
27. September 2016

Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2015). Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner. Foredrag på FARVE-konferansen 2015, Scandic Fornebu. 29 oktober