Skip to main content

Kan ikke, vil ikke, får ikke? Innvandrede kvinner og norsk arbeidsliv.

Slides/presentations |  2015
27. September 2016

Hanne C. Kavli (2015). Kan ikke, vil ikke, får ikke? Innvandrede kvinner og norsk arbeidsliv. Foredrag på konferansen «Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere» i regi av JobbAktiv, Gardermoen. 11 november

Fafo researchers