Presentations

Search publications

Lavlønn, kjønn og deltid
Presentasjon på Likelønnsdagene 2021

Elin Svarstad og Bjorn Dapi

Lavlønn, kjønn og deltid