Other publications

Search publications

Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST

Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen

2006

Les mer / Read more

Forskningstema: Wage formation
Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST