Other publications

Search publications

Hvordan finne effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever med innvandrerbakgrunn?
En vurdering av vilkår for evaluering

Berit Lødding, Kari Vea Salvanes, Kaja Reegård, Ragna Lillevik og Hanne Cecilie Kavli

Hvordan finne effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever med innvandrerbakgrunn?