Other publications

Search publications

Siste utvei: Institusjonsplassering?
Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet

Elisabeth Backe-Hansen, Ellisiv Bakketeig, Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter

NOVA-rapport 21:2011 2011

Nettutgave

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Siste utvei: Institusjonsplassering?