Staff
Vidar Bakkeli
Researcher (on leave)

    Academic background:

    Master in Technology, Innovation and Knowledge, TIK Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo

    Bachelor Sociology, University of Oslo

    Bachelor Social Anthropology, University of Oslo

Area of work:

Research themes: Local welfare services, innovation, LGBT.

+47 90587617
Vidar Bakkeli
Fafo-notat 2017:04
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:04
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli
Housing first i Norge – sluttrapport
Prosesser, resultater og kartleggingsskjema
Fafo-rapport 2015:52
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen
Samordnet bosetting av flyktninger
Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene
Fafo-rapport 2015:08
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:51
Fafo-notat 2014:01
Mette Irmgard Snertingdal og Vidar Bakkeli
Tre sårbare overganger til bolig
En kunnskapsoppsummering
Fafo-rapport 2013:53
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:51
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:49
Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter
LHBT i arbeidslivet
En kunnskapsgjennomgang
Fafo-rapport 2013:25
Vidar Bakkeli og Geir Veland
Fafo-rapport 2013:18

Vidar Bakkeli & Arne Backer Grønningsæter

Brukerstemmen i tjenesteutvikling -noen dilemmaer

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

Større kompetanseutfordringer i små kommuner

Fagbladet Samfunn & Økonomi