Ansatte
Terje Olsen
Forskningsleder

    Utdanning:

    Fil.dr., Uppsala Universitet, Sociologiska Institutionen


Arbeidsområder:

Terje Olsen har lang erfaring som forsker. Han har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter om velferdsstatens organisering og virkemåter. Han har arbeidet med forskning om kompetanse­utvikling, inkluderende arbeidsliv, forskning om nedsatt funksjonsevne, unge i risiko for langvarig utenforskap, rettsbeskyttelse og sikkerhet for særlig utsatte grupper i befolkningen.

Terje Olsen er redaktør for tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research.

 

Stikkord: Velferdsstat, funksjonshemming, rettssikkerhet, marginalisering, inkluderende arbeidsliv, unge i risiko for langvarig utenforskap.

Forskningstema:

Forum for innovasjon i velferd | Forum for innovasjon i velferd (test)

+47 91103953
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte og Terje Olsen
Fra sosialhjelp til selvhjulpenhet
Bedre levekår for levekårsutsatte barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp
Fafo-rapport 2022:35
Jon Helgheim Holte, Birgit Abelsen, Anette Fosse, Tom E. Markussen og Terje Olsen
Spesialistutdanning i allmennmedisin
Nye roller og mer ansvar for kommunene
Fafo-rapport 2023:02
Jon Helgheim Holte, Tom E. Markussen og Terje Olsen
Fafo-notat 2021:21
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte, Gitte Haugnæss, Marit Brochmann og Terje Olsen
Fafo-rapport 2021:13
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko | 2022 | Informasjon og bestilling

Jan Tøssebro & Terje Olsen

Employment opportunities for people with intellectual disabilities | 2020

I: Roger J. Stancliffe, Michael L. Wehmeyer, Karrie A. Shogren & Brian H. Abery Choice, Preference, and Disability. Promoting Self-Determination Across the Lifespan.

Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen

Disability Hate Speech
Social, Cultural and Political Contexts | 2019 | Les mer / Read more at Routledge

Hyggen, Christer, Lidija Kolouh-Söderlund, Terje Olsen & Jenny Tägtström

Young People at Risk. School Dropout and Labour Market Exclusion in the Nordic countries | 2018 | Les mer om boka / Read more at Edwar Elgar

Olsen, Terje & Jenny Tägtström

NEET:s i Norden – vilka är de och vad görs? | 2014 | Les artikkelen

Kermit, Patrick, Odd Morten Mjøen & Terje Olsen

Safe in the hands of the interpreter?
A qualitative study investigating the legal protection of Deaf people facing the criminal justice system in Norway | 2011 | Les mer artikkelen / Read the article
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko | 2022 | Informasjon og bestilling
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko | 2022 | Informasjon og bestilling

Terje Olsen, Britt Karin Bakkefjell, Nina Christine Dahl, Anne Liv Engbråten, Heidi Lubinski Hansen og Hilde Margrete Kristiansen (red.)

Utviklingshemming og seksuelle overgrep
Kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse | 2020

Olsen, Terje, Aida Tesfai & Adrian Lorentsson

Unge og medvirkning. Maktbruk for nybegynnere | 2019 | Les mer om boka hos Nordlandsforskning

Wulf-Andersen, Trine, Reidun Follesø & Terje Olsen

Unge, udenforskab og social forandring | 2016 | Les mer / Read more at Frydenlund

Kurt Elvegård, Terje Olsen, Jan Tøssebro og Veronika Paulsen

TryggEst: Bedre beskyttelse av overgrepsutsatte voksne
Sluttrapport: To års forsøk med TryggEst | 2021 | Last ned PDF

Terje Olsen, Cecilie Høj Anvik og Janne Paulsen Breimo

– De kan ha hull i CV-en for min del…
Unge, psykiske helseproblemer og inkludering i arbeidslivet | 2019 | Last ned pdf fra denne siden / Download PDF

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Nina Dahl, Erik Søndenaa, Robert Envik

Rettssikkerhet - likeverd og likeverdig behandling
Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien | 2018 | Les mer og last ned pdf / Download

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Hild Rønning, Jon Haakon Hustad & John Eriksen

Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming | 2016 | Les mer og last ned pdf / Download

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer | 2016 | Les mer og last ned pdf / Download

Ketil Bråthen & Terje Olsen

Ungdom på utsiden, kronikk i Dagsavisen
Dagsavisen | 2020 | Dagsavisen 14. mai 2020

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

«Du er en skam for samfunnet» | 2016 | Les kronikken

Vedeler, Janikke Solstad, Terje Olsen & John Eriksen

Consequences of hate speech targeted at persons with intellectual disabilities | 2017

Vedeler, Janikke Solstad, Terje Olsen & Kurt Elvegård

Hatytringer mot funksjonshemmede - omfang, uttrykk og konsekvenser | 2016

Vedeler, Janikke S. & Terje Olsen

Hate speech targeted at disabled persons | 2016

Olsen, Terje & Patrick Kermit

Rights and Intellectual Disability. A Review Study | 2016

Olsen, Terje & Patrick Kermit

Communication, language and power in police interviews with D/deaf persons
New procedure, new practice? | 2015

  • Fullførte prosjekter