logo fafo 194x64
Video og rapport: Utdanning i Sahel

14. februar 2019

Mali, Burkina Faso og Niger er noen av verdens fattigste land. Over tre millioner barn er ute av skolen i landene. Strømmestiftelsen har derfor introdusert «Speed School» som tilbyr en rask retur til utdanning for barn mellom 8 og 12 år. Fafo-forsker Tewodros Aragie Kebede har evaluert programmet i perioden fra 2014 til 2018. Rapporten ble lansert under et eget seminar 14. februar.

 •  

  For 3 kroner dagen klarer Strømmestiftelsens «Speed School»-program i Mali, Burkina Faso og Niger å få 9 av 10 barn tilbake på skolen, ifølge en ny evalueringsrapport fra Fafo.

  Mali, Burkina Faso og Niger er noen av verdens fattigste land. Over tre millioner barn er ute av skolen i de tre landene. Trusselen fra væpnede konflikter og terrorisme tvinger stadig flere skoler til å stenge.

  Behovet for effektive tiltak som kan gi flere barn muligheten til å få en utdanning er stort. Strømmestiftelsen har derfor introdusert «Speed School». Dette er et akselerert undervisningsopplegg for barn i alderen fra 8 til 12 år som har falt utenfor skolen. Etter ni måneders intensiv opplæring blir barn overført til den lokale barneskolen for å fortsette utdannelsen sin.

  Fafo-forsker Tewodros Aragie Kebede har evaluert programmet i perioden fra 2014 til 2018. I denne perioden ble rundt 2300 «Speed School-sentre» etablert, og totalt 61 900 barn fikk skoleplass i de tre landene. Rundt 24 000 av disse var finansiert av Norad.

  Rapporten finner at:

  * Tilbudets gjennomsnittlige kostnad for hver enkelt elev er 3 kroner per dag.

  * Likestilling og jenters rett til utdanning er en viktig del av Speed School-programmet.

  * 48 prosent av elevene var jenter og 40 prosent av Speed School-instruktørene var kvinner.

  * 90 prosent av de innrullerte elevene gjennomført programmet og kunne overføres til den offentlige skolen.

  * Familier som har hatt barn i Speed School-programmet sender nå flere av barna sine på skolen.

  Evalueringen pekte på flere innovative aspekter ved Speed School-programmet som er relevante for FNs fjerde bærekraftsmål – å sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem relevant og reelt læringsutbytte.

  Basert på evalueringen har Fafo gitt Strømmestiftelsen følgende anbefalinger:

  * Revider prosessen for lokalisering av Speed School-sentre.

  * Styrke gjennomføringen og oppfølging av programmet for å sikre kvalitet i alle ledd.

  * Være mer oppmerksom på underliggende årsaker til at barn har falt ut av skolegangen, eksempelvis fattigdom og tradisjonelle kjønnsholdninger.

   

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B