Nyheter
Seksuell trakassering i hotellbransjen

26. oktober 2018

Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad har undersøkt håndtering og forebygging av seksuell trakassering av arbeidstakere i hotellbransjen i Skandinaiva. Denne rapporten viser at dette oppfattes som et vanskelig arbeidsmiljøproblem. Gråsoneproblematikk og mangel på en felles forståelse av hva som er seksuell trakassering er forklaringen.