Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Seksuell trakassering i hotellbransjen

26. oktober 2018

Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad har undersøkt håndtering og forebygging av seksuell trakassering av arbeidstakere i hotellbransjen i Skandinaiva. Denne rapporten viser at dette oppfattes som et vanskelig arbeidsmiljøproblem. Gråsoneproblematikk og mangel på en felles forståelse av hva som er seksuell trakassering er forklaringen.

Seksuell trakassering i hotellbransjen