Første utgave

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom

Første utgave av rapporten Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge

Skriv ut:

Da første utgave av denne rapporten ble publisert, fikk Fafo kritiske tilbakemeldinger på analysene av en variabel som målte enighet i utsagnet «Noen menneskeraser er rett og slett smartere enn andre». Påstanden man skulle ta stilling til i dette spørsmålet var upresist formulert, det er derfor er vanskelig å tolke hva svarene er uttrykk for. Det kan være vanskelig å formulere svært presise spørsmål om holdninger, særlig på sensitive temaer, men her er tolkningsrommet for stort og feilkildene for mange. Dette spørsmålet er ikke alene egnet til å måle forekomsten av rasisme. Vi valgte derfor å revidere rapporten og fjerne analyser som bygget på dette spørsmålet.

I den reviderte rapporten har vi av samme grunn valgt å ta bort analysen av et annet spørsmål der respondentene ble bedt om å ta stilling til påstanden: «En kvinne som går med hijab kan ikke forvente å bli behandlet likt som andre kvinner». Dette utsagnet kan forstås både deskriptivt (som en beskrivelse av hvordan situasjonen er) og normativt (som en beskrivelse av hvordan situasjonen bør være). Dette gjør at både de som mener at kvinner i hijab bør behandles likt som andre, og de som mener at de ikke bør det, kan svare ja på dette spørsmålet. Denne dobbeltheten vanskeliggjør tolkningen.

Disse svakhetene burde Fafo ha fanget opp før rapporten ble publisert. For å unngå at rapporten gir et inntrykk av folks holdninger som det ikke er grunnlag for, har vi sett det som vår forskningsetiske plikt å ta ut disse to spørsmålene og påfølgende analyser. Særlig når undersøkelsen kan danne grunnlag for politikkutforming er det viktig at feil korrigeres. Vi håper også at disse endringene vil kunne bidra til å få økt oppmerksomhet om andre funn i rapporten.

I denne andre utgaven har vi i tillegg utdypet noen metodiske spørsmål, rettet opp språklige unøyaktigheter, og presisert noen beskrivelser av funn, uten at noen konklusjoner er endret. Vi har også lagt til et appendiks som viser fordelingene i utvalget for sentrale bakgrunnsvariabler, og spørreskjemaet som helhet er nå nedlastbart fra våre nettsider. Versjon én av rapporten kan fremdeles lastes ned fra Fafos arkivsider, av forskningsetiske grunner og for å muliggjøre siteringskontroll for de som kun har hatt tilgang til den første utgaven.

 

Første utgave av rapporten kan leses her