Nyheter
Manglende samstemthet i utviklingspolitikken

I hvilken grad fremmer eller hemmer ulike deler av norsk politikk utviklingen i fattige land? Dette spørsmålet danner bakgrunnen for en fersk evaluering av norsk arbeid for å sikre samstemthet i utviklingspolitikken. Rapporten er skrevet av Svein Erik Stave og Kristin Dalen ved Fafo sammen med Marte Nilsen ved Prio, på oppdrag for Norad.

11. mai 2018