Rett til utdanning?
Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Fafo-rapport 2014:34

Nettutgave

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak, Livslang læring, Det flerkulturelle samfunnet

Prosjekt: Grunnskole- og videregående opplæring i Introduksjonsordningen

Forskere på Fafo: Hedda Haakestad, Erika Braanen Sterri

Mange deltakere i introduksjonsprogram mangler grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Til tross for at retten til slik opplæring er lovfestet, er det et mindretall av deltakerne i introduksjonsprogram som får slik opplæring som del av programmet. I denne rapporten presenterer vi analyser av den kommunale variasjonen i bruk av disse tiltakene, og funnene fra en kvalitativ studie av årsakene til at det er så stor kommunal variasjon.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20381