Skip to main content
  • Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen

Velferdsstatsutfordringer

Ulikhet, arbeidsintegrering, tjenesteproduksjon og likestilling. NordMod2030. Delrapport 10

  • Fafo-rapport 2014:42
  • Fafo-rapport 2014:42

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «de nordiske modellene». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som skal identifisere og diskutere hvilke utfordringer landene vil måtte takle i årene fram mot 2030. Hensikten er å bidra til at det blir utformet strategier som kan videreutvikle de nordiske modellene. Hovedrapporten vil legges fram i november 2014, og før den tid vil prosjektet publisere en rekke delrapporter og arrangere åpne seminarer.

  • Publisert: 2. januar 2015
  • Ordrenr. 20389
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere