Skip to main content

Ingrid Andrea Holland

Doktorgradsstipendiat
To english version

Ingrid Andrea Holland er ph.d.-stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet Phase.

Hun har tidligere skrevet masteroppgave om fagforeningstrategier og tillitsvalgtes rolle i møte med klimaomstilling og tiltak i kommunal sektor.

Utdanning

Mastergrad i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2021

Arbeidsområder

Fagforeninger, klima, rettferdig omstilling, bærekraft, aktørskap og politisk mobilisering.

Aktive prosjekter

Fase inn og fase ut: arbeid i energiomstilling i Nordsjøen (PHASE)
PHASE vil utforske hvordan den grønne omstillingen påvirker arbeid og arbeidsorganisering i Norge og Skottland. Hvordan opplever og handler arbeidere i offshorerelaterte næringer - individuelt og kollektivt - overfor den grønne omstillingen?

Annen publisering