Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Vidar Bakkeli

Forsker (permisjon)

    Master i teknologi, innovasjon og kunnskap, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo

     

    Bachelor sosiologi, Universitetet i Oslo

     

    Bachelor sosialantropologi, Universitetet i Oslo

Forskningstema:
Innovasjon og organisasjonsutvikling, Boligsosiale spørsmål, Velferdstjenester

Velferdstjenester, innovasjon, lhbt.

+47 90587617

Bakkeli, V. & Jensen, R. S. (2014). Større kompetanseutfordringer i små kommuner? Fagbladet Samfunn & Økonomi, 1/2014.

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

2012

Åpne visjoner og interaksjon på tvers. Smarthusteknologi i en offentlig-privat innovasjonsprosess
Bakkeli, V. (2012). Åpne visjoner og interaksjon på tvers. Smarthusteknologi i en offentlig-privat innovasjonsprosess. Masteroppgave, TIK-senteret, Universitetet i Oslo
Vidar Bakkeli