Skip to main content

Tewodros Aragie Kebede

Forsker

  Arbeidsområder

  Applied Econometrics, Program Evaluation Methods, Statistical Survey Methods and Development Economics

  Aktive prosjekter

  Muslimske selvstendig næringsdrivende i Norge

  Forskningsprosjektet skal identifisere faktorer som hindrer muslimske selvstendig næringsdrivende i Norge å vokse seg større.

  Plattformarbeid og kvinnearbeid i Niger, Kenya, Uganda og India
  Prosjektet utforsker mulighetene og utfordringene kvinner står overfor når det gjelder  tilgang til arbeid på digitale plattformer i utvalgte utviklingsland: Nigeria, Kenya, Uganda og India, hvor disse plattformene nå gir inntektsmuligheter og blir stadig viktigere for økonomisk utvikling. 
  Visjon2030 Formative Dialogue Research

  The VISJON2030 initiative is setup to contribute to poverty reduction in countries receiving development aid from Norway.

  Fafo-publikasjoner

  Fullførte prosjekter

  Plattformarbeid og plattformarbeideres rettigheter i Jordan

  Kartlegging av arbeidere og arbeidsforhold i digitale platformselskaper i Jordan

  Evaluering av E-labs i Niger: Læringsutbytte og implikasjoner

  Dette prosjektet har vurdert virkningen av elektroniske læringslaboratorier (e-laboratorier) på læring hos barn på barneskoletrinnet i Niger. Adventist Development and Relief Agency (ADRA) er oppdragsgiver. Laboratoriene utgjør et element i programmet «Strengthening Equity, Access and Quality in Education (SEAQE Sahel)», finansiert av Norad. SEAQE Sahel har som mål å forbedre utdanningsmulighetene for alle barn, spesielt de fra fattige og marginaliserte samfunn, med særlig fokus på jenter og barn med funksjonsnedsettelser. E-laboratoriene gir elevene tilgang til nettbrett og interaktive læringsstasjoner, og er ment å skulle berike læringshverdagen for derigjennom å øke deres lese- og regneferdigheter.

  Konsekvenser av COVID-19 i arabiske land

  Prosjektet vurderer virkningen av COVID-19-pandemien i tre arabiske stater: Irak, Jordan og Libanon. Evalueringene vil bidra til forståelsen av omfanget av krisen og noen av de presserende problemene og bekymringene som arbeidstakere fra forskjellige samfunnslag møter, for eksempel sysselsettingsstatus, inntektskilde, forbruk og fattigdom. Resultatene vil bidra til designe tiltak som imøtekommer arbeidernes behov.

  Flyktninger og økonomisk utvikling

  Det er per i dag registrert 68,5 millioner flyktninger rundt om i verden, hvorav 25,4 millioner av disse lever utenfor eget land. Siden den andre verdenskrig har flyktninger i stor grad blitt sett på som en gruppe som bør støttes ved å opprettholde deres grunnleggende behov, som tilgang til mat, husly, skole og helsetjenester, inntil de returnerer til sine hjemland. Slik støtte har primært blitt gitt gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i egne leire opprettet for flyktninger. Denne modellen har påført vertsland en uforholdsmessig stor byrde samtidig som internasjonale donorer har vært misfornøyde med måtte finansiere støtten over lang tid, noe som har blitt normalen når det gjelder flyktningsituasjoner.

  Evaluering av Speed ​​School-programmet i Vest-Afrika

  Speed ​​School-programmet er et ni måneders akselerert læringsprogram implementert av Strømmestiftelsen.

  Sosioøkonomiske effekter av afghanske flyktninger i Pakistan

  Det overordnede målet med prosjektet er en studie av sosioøkonomiske konsekvenser av afghanske flyktninger i Pakistan.

  Indonesia PACER Program Review

  The purpose of the assignment is to conduct mid-term evaluation of the PACER (Popular Control and Effective Welfarism) joint research program.

  NORHED Annual Programme Report 2015

  The Norwegian Programme for Capacity Development in Higher Education and Research for Development (NORHED) aims strengthening higher education and research in low and middle income countries.