Fafo-tv
Opptak fra Arendalsuka 16. august: Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?

På en regnfull tirsdag under Arendalsuka 2022 samlet Fafo forskere og representanter for norsk og svensk LO på Torvscenen. Problemstillingene var rettet mot lavlønn, minstelønn og ulikhet.

I Norge og resten av Norden reguleres lønn i all hovedsak gjennom tariffavtalene. Det finnes ingen lovgivning som skal sikre et minstelønnsgulv. Samtidig er andelen ansatte som er omfattet av tariffavtaler synkende, og særlig gjelder dette i lavlønnsbransjer innenfor privat servicesektor.

Fafos undersøkelser viser at 180 000 norske arbeidstakere er varig lavtlønte. Ulikheten vokser også mellom grupper som er omfattet av tariffavtale og de som står utenfor.

EU har vedtatt et direktiv om minstelønn. Direktivet skal sikre at alle EU-landene har minstelønnsordninger som dekker alle arbeidstakere. Men Norden og Norge har vært sterkt imot. De ønsker selv å bestemme selv hvordan lønn skal reguleres. Spørsmålet er om de nordiske landene er godt nok rustet til å gjøre dette.

På dette seminaret presenterte vi nye data om de lavtlønte. Representanter for norsk og svensk LO var invitert for å forklare hva de vil gjøre for å få folk ut av lavtlønnsfella og hvorfor de ikke vil ha drahjelp fra EU.

Medvirkende:

  • Bjorn Dapi, forsker, Fafo
  • Elin Svarstad, forsker, Fafo
  • Kristin Alsos, forsker, Fafo
  • Torbjörn Johansson, avtalssekreterare, LO Sverige
  • Sissel M. Skoghaug, nestleder, LO Norge

Møteleder: Anne Mette Ødegård, forsker, Fafo

Programside: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17249

Fafos Arendalsuka-program: https://www.fafo.no/arrangementer/fafobaten-2022