Skip to main content

Nyhet

Local vegetation important for healthy growth amongst Congolese children

Den demokratiske republikken Kongo har blant verdens høyeste forekomst av underernæring blant barn – i form av kort høyde for alderen. Denne artikkelen finner at de lokale forholdene for vegetasjon, som er en viktig næringskilde, har en viktig beskyttende effekt mot slik underernæring hos barn under fem år.
The Democratic Republic of the Congo has one of the highest prevalence of stunting (malnutrition expressed as low height for age) globally. This article finds that the local conditions for vegetation, which is an important food source, has an important protective effect against stunting in children under five years of age.
  • Publisert: 03 February 2023