Skip to main content

Fafopodden

#2: Å snakke om det vanskelige: Overgrep mot personer med utviklingshemming

Personer med utviklingshemming er trolig mer utsatt for seksuelle overgrep enn befolkningen for øvrig. Som ofre kan de likevel ha problemer med både å forstå og kommunisere overgrepet, slik at det kan få en rettslig behandling. Kanskje blir de heller ikke trodd. I denne Fafopodden diskuterer vi problematikken i anledning en ny bok om temaet.

I studio:

  • Medredaktør og forskningsleder Terje Olsen ved Fafo
  • Medredaktør Anne Liv Engbråten, klinisk vernepleier ved habiliteringsteamet for voksne ved Nordlandssykehuset i Bodø
  • Generalsekretær Hedvig Ekberg i Norsk forbund for utviklingshemmede
  • Prosjektleder for TryggEst i Bufdir, John-Ingvard Kristiansen.

Med fra Fafo