Previous events
Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang
Fafo-seminar med notatlansering
Tirsdag 12. oktober 2021, kl. 14.00–15.15
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Line Eldring

Avdelingsleder i samfunnspolitisk avdeling

Even Hagelien

Bransjedirektør for bemanningsbransjen

Siri Bergh

Direktør arbeidsgiverpolitikk og HMS

Anne-Cecilie Kaltenborn

Administrerende direktør

Steinar Krogstad

Nestleder

Carla A.M. Botten-Verboven

Direktør i organisasjon og juridisk avdeling

Knut E. Sunde

Bransje- og industripolitisk direktør

Knut Antvard Øygard

Forbundssekretær
Research Coordinator
Fafo
Research Director
Fafo