Completed projects

Integrering av arbeidsinnvandrere

Project management

Jon Horgen Friberg

Project participant(s)

Jon Horgen Friberg

Project period

January 2006
December 2006