Completed projects

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen ‚Äì kartlegging av kunnskapsstatus

Project management

Anna Hagen Tønder

Project participant(s)

Anna Hagen Tønder

Project period

2005