Jon Rogstad
Researcher on leave

  Academic background:

  Dr. polit., Sociology, University of Oslo


Area of work:

Ethnic minorities, labour market, political participation, trust

+47 99251463
Mathilde Bjørnset, Beret Bråten, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Kompetanse for inkluderende barnehage- og skolemiljø
Evaluering av tre tiltak. Sluttrapport
Fafo-rapport 2020:25
Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Suksess og besvær
Evaluering av fraværsgrensen i videregående skole 2016-2019 Sluttrapport
Fafo-rapport 2020:09
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
På like vilkår?
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn 2017-2019. Sluttrapport
Fafo-rapport 2020:01
Mathilde Bjørnset, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2020:05
Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Livsmestring med Flyt
Erfaringer fra to pilotkommuner
Fafo-notat 2019:22
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
I fraværsgrensens dødvinkel
Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2
Fafo-rapport 2018:41
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Digitale skillelinjer
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018
Fafo-rapport 2018:36
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Motivasjon og mestring
Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning
Fafo-notat 2018:13
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering
Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket
Fafo-rapport 2018:01
Fafo-notat 2017:08
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
På prøve
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017
Fafo-rapport 2017:36
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fraværet er redusert, men…
Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
Fafo-rapport 2017:33
Fafo-notat 2016:26
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Rettmessig forskjellsbehandling?
Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser
Fafo-rapport 2016:23
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Å sette pris på lærlinger
Finansiering av læreplasser i Norge og Danmark
Fafo-notat 2016:15
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Passe inn og passe til
Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere
Fafo-rapport 2015:44
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Grenser for utdanning
Rett til videregående opplæring for voksne
Fafo-rapport 2015:27
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
«Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet»
En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger
Fafo-rapport 2014:33
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad
Det gamle landet og havet
Rekrutteringsbehov i maritim næring fram mot 2020
Fafo-rapport 2013:28
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby
Rurbane møter
Deltakelse og samhold blant ungdom og kvinner på Stovner
Fafo-rapport 2013:02
Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad
Det står mye på spill
En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid
Fafo-rapport 2012:44
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Mot en videre horisont
Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring
Fafo-rapport 2012:42
Kristian Rose Tronstad og Jon Rogstad
Stemmer de ikke?
Politisk deltakelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
Fafo-rapport 2012:26
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fra sjø til land
Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020
Fafo-rapport 2012:22

Gunn Elisabeth Birkelund, Lars E. F. Johannessen,Erik Børve Rasmussen & Jon Rogstad

Experience, stereotypes and discrimination. Employers’ reflection on their hiring behavior
European Societies | 2020 | Open access

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Passe inn og passe til
Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere | 2018 | Åpen tilgang / Open access

Birkelund, G. E., Chan, T. W., Ugreninov, E., Midtbøen, A. H. & Rogstad, J.

Do terrorist attacks affect ethnic discrimination in the labour market?
Evidence from two randomized field experiments
The British Journal of Sociology | 2018 | Abstract

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society | 2017 | Open access

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon

The Public Sphere in the Nordic Model | 2017 | Open access

Gunn Elisabeth Birkelund, Kristian Heggebø and Jon Rogstad

Additive or Multiplicative Disadvantage?
The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities
European Sociological Review | 2016 | Sammendrag / Abstract

Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.)

Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell | 2015

I: Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.) Norsk nirvana? Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat

Gunn Elisabeth Birkelund, Jon Rogstad, Kristian Heggebø, Tove Mogstad Aspøy og Heidi Fischer Bjelland

Diskriminering i arbeidslivet - Resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim
Sosiologisk tidsskrift | 2014 | Les mer / Read more

Carl Endre Espeland and Jon Rogstad

Antiracism and social movements in Norway: the importance of critical events
Journal of Ethnic and Migration Studies | 2013 | Les mer / Read more

Jon Rogstad og Kari Nyheim Solbrække

Velmenende likegyldighet? Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus
Sosiologisk tidsskrift | 2012 | Les mer / Read more

Arnfinn H. Midtbøen and Jon Rogstad

Discrimination: Methodological Controversies and Sociological Perspectives on Future Research
Nordic Journal of Migration Research | 2012 | Les mer / Read more

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Den utdannede, den drepte og den glemte
Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering
Sosiologisk tidsskrift | 2010 | Les mer / Read more

Jon Rogstad og Ingrid Wergeland

Liv og ære i valg andre nominasjoner
Samtiden | 2009 | Les mer hos Samtiden / Read more

Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed, Lars Westlie

Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion
Journal of Socioeconomics | 2009 | Les mer / Read more

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad

Diskrimineringens art, omfang og årsaker
Søkelys på arbeidslivet | 2008 | Les mer hos ISF / Read more

Jon Rogstad

Få sider – mange emner
Sosiologisk tidsskrift | 2007

Jon Rogstad og Julia Orupabo

Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start
Søkelys på arbeidsmarkedet | 2007 | Les mer hos ISF / Read more

Jon Rogstad

Den flerkulturelle bedriften – et spørsmål om moral?
Horisont - Næringspolitisk tidsskrift | 2006

Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed og Lars Westlie

Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion
Memoranda | 2005 Download Memo-17-2005.pdf

Jon Rogstad

Diskriminering som erfaring
Søkelys på arbeidsmarkedet | 2004

Jon Rogstad

Da Qureshi kastet hansken. Et svar
Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning | 2003

Jon Rogstad

Det eksotiske som fordel
Søkelys på arbeidsmarkedet | 2002

Jon Rogstad

Fremmed på brygga i Tønsberg
Tidsskrift for samfunnsforskning | 2000

Jon Rogstad

Lille Pakistan – Store Oslo
Nytt Norsk Tidsskrift | 2000

Jon Rogstad

Diskriminering – hva er det og hvordan avdekke det?
Søkelys på arbeidsmarkedet | 1999

Jon Rogstad og Oddbjørn Raaum

Utstøting av innvandrere fra arbeidsmarkedet
Søkelys på arbeidsmarkedet | 1998

Jon Rogstad

Konjunktur och attityder
Innvandrere och minoriteter/Scandinavian Migration and Ethnic Minority Review | 1998

Jon Rogstad

Mannfolk i arbeid | 1998

Jon Rogstad

Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet
Søkelys på arbeidsmarkedet | 1997

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Svar til Ottar Brox
Tidsskrift for samfunnsforskning | 1997

Jon Rogstad og Arnfinn H. Midtbøen

Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering
Sosiologisk tidsskrift | 1996

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Integrasjon, underklasse og marginalisering: noen refleksjoner omkring dagens innvandringsdebatt
Tidsskrift for Samfunnsforskning | 1996

Jon Rogstad og Geir Høgsnes

Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten?
Sosiologisk tidsskrift | 1995

Jon Rogstad

Arbeidsledige innvandrere i Oslo
Søkelys på arbeidsmarkedet | 1995

Geir Høgsnes og Jon Rogstad

Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå
Søkelys på arbeidsmarkedet | 1995

Jon Rogstad

Overtid blant arbeidstakere i Norge
Tidsskrift for samfunnsforskning | 1994

Geir Høgsnes og Jon Rogstad

Den nye migrasjonen til Tyskland
Søkelys på arbeidsmarkedet | 1994

Jon Rogstad

Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang
Søkelys på arbeidsmarkedet | 1993

Jon Rogstad

Den problematiske overtiden og tallenes magi
Søkelys på arbeidsmarkedet | 1992

Jon Rogstad

Flere får fleksitid
Søkelys på arbeidsmarkedet | 1992

Jon Rogstad

Overtidsarbeid i nedgangstider
Søkelys på arbeidsmarkedet | 1992

Other publications

 • Project management: Jon Rogstad
 • Project management: Jon Rogstad
 • Completed projects

 • Project management: Jon Rogstad
 • Project management: Jon Rogstad, NOVA
 • Completed projects

 • Project management: Jon Rogstad
 • Completed projects

 • Project management: Jon Rogstad
 • Project management: Jon Rogstad
 • Completed projects

 • Project management: Mathilde Bjørnset
 • Project management: Kaja Reegård
 • Completed projects

 • Completed projects

 • Project management: Anne Britt Djuve
 • Completed projects

 • Completed projects