Articles and book chapters

Search publications

Jon Rogstad

Det eksotiske som fordel

Søkelys på arbeidsmarkedet , 2002

S. Skule, M. Stuart og T. Nyen

Training and development in Norway

International Journal of Training and Development , 2002

Hanne Bogen

Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for ansatte?

Tidsskrift for velferdsforskning , 2001

Anette Brunovskis

Kvinner og det latviske arbeidsmarkedet

Nordisk Østforum , 2001

Ragnhild Steen Jensen

Utvikling i kvinners deltidsarbeid i Norden

Søkelys på arbeidsmarkedet , 2000

Jon Rogstad

Fremmed på brygga i Tønsberg

Tidsskrift for samfunnsforskning , 2000

Jon Rogstad

Lille Pakistan – Store Oslo

Nytt Norsk Tidsskrift , 2000
<<  55 56 57 58 59 [6061 62 63 64  >>