Articles and book chapters

Search publications

T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - hvor vellykket?

Spesialpedagogikk , 2000

Aadne Aasland og Tone Fløtten

Ethnicity and Social Exclusion in Estonia and Latvia , 1999

Jon Rogstad

Diskriminering – hva er det og hvordan avdekke det?

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1999

Åsmund Arup Seip

Inntektsbegrepet i jordbrukspolitikken
Fra politisk parole til teknokratisk målesystem, tur retur

Historisk Tidsskrift , 1999

J.B. Grøgaard og T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis? , 1999 Videregående skole - ved en skilleveg

Tone Fløtten

Nytten av komparative studier , 1998

Jon Rogstad og Oddbjørn Raaum

Utstøting av innvandrere fra arbeidsmarkedet

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1998

Jon Rogstad

Konjunktur och attityder

Innvandrere och minoriteter/Scandinavian Migration and Ethnic Minority Review , 1998

Jon Rogstad

Mannfolk i arbeid , 1998
<<  56 57 58 59 60 [6162 63 64 65  >>