Articles and book chapters

Search publications

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen

Norwegian Labour Market Institutions and Regulations , 1997

I: Jon Erik Dølvik og Arild H. Steen Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Svar til Ottar Brox

Tidsskrift for samfunnsforskning , 1997

Jon Rogstad

Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1997

Knut Martin Heidar, Hanne Pettersen & Lars G Svåsand

Norske partiers internasjonale kontakter , 1997

Knut Martin Heidar, Hanne Pettersen & Lars G Svåsand

Transnasjonale partiføderasjoner , 1997

Jon M. Hippe

Pension – hvordan og til hvem? , 1996

Jon Rogstad og Arnfinn H. Midtbøen

Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering

Sosiologisk tidsskrift , 1996

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Integrasjon, underklasse og marginalisering: noen refleksjoner omkring dagens innvandringsdebatt

Tidsskrift for Samfunnsforskning , 1996

T. Midtsundstad

Felles ansvar, tvang eller god vilje? , 1996

I: Blichfeldt m.fl. Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94.
<<  57 58 59 60 61 [6263 64 65  >>