Articles and book chapters

Search publications

Jon Rogstad og Arnfinn H. Midtbøen

Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering

Sosiologisk tidsskrift , 1996

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Integrasjon, underklasse og marginalisering: noen refleksjoner omkring dagens innvandringsdebatt

Tidsskrift for Samfunnsforskning , 1996

T. Midtsundstad

Felles ansvar, tvang eller god vilje? , 1996

I: Blichfeldt m.fl. Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94.

Geir Høgsnes og Jon Rogstad

Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1995

Jon Rogstad

Arbeidsledige innvandrere i Oslo

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1995

Jon Rogstad og Geir Høgsnes

Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten?

Sosiologisk tidsskrift , 1995

J. E. Lane og T. Nyen

Towards an Economic Organization Theory of the State

Statsvetenskapelig Tidskrift , 1995

Anette Brunovskis

Liverne – et folk forsvinner?

Nordisk Østforum , 1994
<<  58 59 60 61 62 [6364 65 66  >>