Skip to main content

  • Ragnhild Steen Jensen

Anmeldelse av «Kvinners arbeid»

  • Sosiologisk tidsskrift  | 
  • 2010
 
  • 2

Jensen, R. S. (2010). Anmeldelse av «Kvinners arbeid». Sosiologisk tidsskrift, 2/2010.

Fafo researchers