Skip to main content

  • Erling Barth og Ragnhild Steen Jensen

Arbeidsvurdering og likelønn: Er det noen sammenheng?

  • Søkelys på arbeidsmarkedet  | 
  • 2005
 
  • 1

Barth, E. & Jensen, R. S. (2005). Arbeidsvurdering og likelønn: Er det noen sammenheng? (Debattinnlegg.) Søkelys på arbeidsmarkedet, 1/2005.

Fafo researchers