Articles and book chapters

Search publications

Bolig som grunnleggende levekårsfaktor

Asgeir Solstad, Kim Christian Astrup, Trond Bliksvær, Inger Lise Skog Hansen, Marit Iversen, Alice Kjellevold, Viggo Nordvik og Jardar Sørvoll

Boligsosialt arbeid Universitetsforlaget 2021

Forskningstema: Care services

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Bolig som grunnleggende levekårsfaktor