Articles and book chapters

Search publications

Bredde og fordypning i norsk fag- og yrkesopplæring. Spenninger i / mellom utdanning, arbeidsliv og perspektiver på læring

Ole Johnny Olsen

Norsk pedagogisk tidsskrift 97 (2) 2013

Forskningstema: Vocational education and training - VET
Bredde og fordypning i norsk fag- og yrkesopplæring. Spenninger i / mellom utdanning, arbeidsliv og perspektiver på læring