Skip to main content

  • Ole Johnny Olsen

Bredde og fordypning i norsk fag- og yrkesopplæring. Spenninger i / mellom utdanning, arbeidsliv og perspektiver på læring

  • Norsk pedagogisk tidsskrift  | 
  • 2013
 
  • 97 (2)

Bredde og fordypning i norsk fag- og yrkesopplæring. Spenninger i / mellom utdanning, arbeidsliv og perspektiver på læring. Norsk pedagogisk tidsskrift 97 (2) 141-154. 2013