Skip to main content

Ole Johnny Olsen

Bredde og fordypning i norsk fag- og yrkesopplæring. Spenninger i / mellom utdanning, arbeidsliv og perspektiver på læring

Norsk pedagogisk tidsskrift |  2013
 
97 (2)

Bredde og fordypning i norsk fag- og yrkesopplæring. Spenninger i / mellom utdanning, arbeidsliv og perspektiver på læring. Norsk pedagogisk tidsskrift 97 (2) 141-154. 2013