Skip to main content

Thomas Lorentzen, Espen Løken & Sissel C. Trygstad

Den nye staten. Omstillingenes effekter på ansattes sykefravær og trygdemottak

Søkelys på arbeidsmarkedet |  2006
 
nr. 2    Oslo    Institutt for samfunnsforskning

Lorentzen, T., E. Løken og S.C. Trygstad (2006). Den nye staten: Omstillingenes effekter på ansattes fravær og trygdemottak. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2.

Fafo researchers