Skip to main content

  • Ragnhild Steen Jensen

Det store spranget: Endringer i kvinneliv i Nord-Odal

  • Tidsskrift for Samfunnsforskning  | 
  • 2006
 
  • 1

Jensen, R. S. (2006). Det store spranget: Endringer i kvinneliv i Nord-Odal. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 1/2006.

Fafo researchers