Skip to main content

  • Ragnhild Steen Jensen

Eierskap i familiebedrifter – kvinners rolle

  • Magma  | 
  • 2007
 

Jensen, R. S. (2007). Eierskap i familiebedrifter – kvinners rolle. Magma. Siviløkonomenes tidsskrift for økonomi og ledelse. Årgang 10 6/2007.

Fafo researchers