Skip to main content

  • Ragnhild Steen Jensen

Er delt svangerskap en nøkkel til lik lønn mellom kvinner og menn?

  • Søkelys på arbeidslivet  | 
  • 2007
 
  • 2

Jensen, R. S. (2007). Er delt svangerskap en nøkkel til lik lønn mellom kvinner og menn? Søkelys på arbeidslivet, 2/2007.

Fafo researchers