Skip to main content

  • Ragnhild Steen Jensen

Et slag i luften? Svar til Hanne Haavind

  • Tidsskrift for kjønnsforskning  | 
  • 2009
 
  • 4

Jensen, R. S. (2009). Et slag i luften? Svar til Hanne Haavind. Tidsskrift for kjønnsforskning, 4/2008.

Fafo researchers