Skip to main content

  • Ragnhild Steen Jensen

Feministisk geografi – bidrag til arbeidsmarkedsforskning og kjønnsforskning

  • Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift  | 
  • 2005
 
  • 40

Jensen, R. S. (2005). Feministisk geografi – bidrag til arbeidsmarkedsforskning og kjønnsforskning. Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, 40.

Fafo researchers