Skip to main content

  • Ragnhild Steen Jensen

Fra arbeid som inntektskilde til arbeid som mening – hvilke verdier er viktig i det nye arbeidslivet?

  • Søkelys på arbeidsmarkedet  | 
  • 2003
 
  • 20

Jensen, R. S. (2003). Fra arbeid som inntektskilde til arbeid som mening – hvilke verdier er viktig i det nye arbeidslivet? Søkelys på arbeidsmarkedet, 20.

Fafo researchers