Articles and book chapters

Search publications

Framveksten av plattformmediert gigarbeid i Norge og den «norske arbeidslivsmodellen»
En analyse av drosjenæringen og renholdsbransjen

Erik T. Valestrand og Sigurd M. N. Oppegaard

Norsk sosiologisk tidsskrift vol.6, utg.5 2022

Fri tilgang

Forskningstema: Wage formation

Forskere på Fafo: Sigurd M. Nordli Oppegaard

Framveksten av plattformmediert gigarbeid i Norge og den «norske arbeidslivsmodellen»