Articles and book chapters

Search publications

Går vi av tidlig for å pleie mor?

T. Midtsundstad

Søkelys på arbeidslivet 26(2) Institutt for Samfunnsforskning 2009

Les mer/Read more

Forskningstema: Pensions Active ageing policy at the workplace

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Går vi av tidlig for å pleie mor?