Skip to main content

  • Jardar Sørvoll og Inger Lise Skog Hansen

Gode intensjoner, men mange ubesvarte spørsmål

En kommentar til Alle trenger et trygt hjem: Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021–2024

  • Tidsskrift for Boligforskning  | 
  • 2021
 
Sørvoll, J. & Hansen, I. L. S. (2021). Gode intensjoner, men mange ubesvarte spørsmål. En kommentar til Alle trenger et trygt hjem: Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021–2024. Tidsskrift for Boligforskning. 2(4), 146-156. https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2021-02-04