Articles and book chapters

Search publications

15 år med anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
– fortsatt aktive direktører og passive styrer?

Inger Marie Hagen & Elin Svarstad

15 år med anbefaling for eierstyring og selskapsledelse