Articles and book chapters

Search publications

Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell

Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.)

Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.) Norsk nirvana? Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat Fagbokforlaget 2015

Forskningstema: Dropout from education
Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell